Bildemontering = plocka isär bilen

Under en bildemontering plockar bilens alla del isär i ungefär samma ordning som den sattes ihop, fast tvärtom. Det finns många bildemonterings-företag och ett av dessa är www.jb-bildemo.se som är en anläggning renodlad för modern och miljöanpassad bildemontering.

Tags: ,